top of page

PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve susijusios nuostatos.

 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

 3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

2. Asmens duomenų apsauga

 1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

 3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

 5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

 2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu letipokalbiai@gmail.com.

 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

 5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.karalaite.com/parduotuve teikiamomis paslaugomis.

 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

 7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.karalaite.com/parduotuve teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

 1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

 2. Užsakymai priimami tik elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve.

 3. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

 4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą jį pateikiant. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6. Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis partnerių „Lietuvos paštas“ paslaugomis. Pristatymo trukmė priklauso nuo partnerio paslaugų tiekimo.

 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo, partnerio „Lietuvos paštas“ kaltės arba dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos

 1. Visi elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 2. Parduotuvėje pavaizduotų prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

8. Rinkodara ir informacija

 1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.karalaite.com/parduotuve gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

 3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia el. pašto adresu letipokalbiai@gmail.com.

 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

KEITIMO / GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Pakeisti arba grąžinti įsigytą prekę galite per 14 kalendorinių dienų Lietuvoje arba per 30 kalendorinių dienų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse nuo prekių pristatymo dienos.

 2. Apie grąžinimą būtina pranešti el. paštu letipokalbiai@gmail.com, pateikti užsakymo numerį ir sąskaitą pinigų grąžinimui.

 3. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pateikta tvarkingoje pradinėje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos ir toje pačioje komplektacijoje, kokioje pirkėjas ją įsigijo.

 4. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi būti:
  – išsiųstos registruota siunta adresu Savanorių pr. 11–40, Vilnius LT-03116, mob. tel. +370 662 88942
  – atsiųstos į Omnivos paštomatą „RIMI Mylia, Kedrų g. 4, Vilnius“, mob. tel. +370 662 88942
  – atsiųstos į LP express paštomatą „RIMI Mylia, Kedrų g. 4, Vilnius“, mob. tel. +370 662 88942

 5. Pardavėjas turi teisę nepriimti keičiamos arba grąžinamos prekės, jei ji pateikiama panaudota ar sugadinta, pasibaigęs jos keitimo/grąžinimo terminas.

 6. Keičiamų ar grąžinamų prekių siuntimo/pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos neapmokamos.

 7. Pinigai už grąžintą prekę grąžinami per 14 kalendorines dienas po to, kai prekė yra gauta, patikrinama, kad ji yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai. Pinigai pirkėjui yra grąžinami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

 8. Prekės keitimo atveju, keičiamą prekę pristatysime nemokamai.

 9. Grąžinant su nuolaida įsigytą prekę, grąžinama su galiojusia nuolaida sumokėta suma.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.“

bottom of page